Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Välja utförare i hemtjänsten

Klädnypor i trä på lina.

Kundval i hemtjänsten

Vad är kundval?

Kundval innebär att du som har hemtjänst själv får välja vilken utförare som ska komma hem till dig. De utförare som du får välja mellan har godkänts av kommunen och uppfyller de krav som politikerna ställer.

Varför kundval?

I april 2011 beslutade politikerna att införa kundval i kommunen och lagen om valfrihet trädde i kraft. Kundval är ett sätt att tillmötesgå kravet på service. Syftet med kundval är att öka valmöjligheten för brukarna, öka konkurrensen och få en kvalitetshöjning.

Vad kostar det om jag väljer någon annan än kommunen?

Vad du som enskild kommer att få betala beräknas individuellt. Du kommer att få en inkomstförfrågan hemskickad i samband med att din biståndshandläggare fattar ett första beslut. Därefter är du själv skyldig att anmäla eventuell förändrad inkomst.


Kostnaden kommer att vara densamma oavsett om du väljer ett privat företag eller kommunen.

Hur gör jag när jag beviljas hemtjänst för första gången?

Du som beviljats hemtjänst för första gången gör ditt val i samband med biståndsbeslutet. Gör du inget val gäller ickevalet, vilket alterneras mellan godkända privata utförare samt kommunens egen hemtjänst. 

Kan jag ändra mig?

Ja, när du vill har du rätt att välja en annan utförare. Ta kontakt med din biståndshandläggare så får du hjälp att byta utförare.

Gör de privata utförarna andra saker hemma hos mig?

Nej, den utförare som kommer hem till dig utför de sysslor som du beviljats av kommunen.

Hur gör jag om jag vill att den privata utföraren ska göra något mer?

De privata utförarna erbjuder tilläggstjänster, till exempel att klippa gräset eller ta en extra promenad. Om du vill ha en syssla utförd som inte omfattas av ditt bistånd så ansöker du om detta direkt hos den privata utföraren, och du står själv för hela kostnaden.

Förlorar jag andra kommunala förmåner om jag väljer en privat hemtjänst?

Nej, har du annan hjälp från kommunen, som till exempel trygghetslarm eller färdtjänst, ändras inget. Den hjälpen behåller du oavsett vilken utförare av hemtjänsten du väljer.

Vem hjälper mig på natten?

Kundval gäller mellan klockan 07-22. Om du behöver hjälp på natten är det kommunens hemtjänstpersonal som kommer till dig.

Vem kommer när jag trycker på trygghetslarmet?

Det är kommunens hemtjänst som installerar ditt larm och som kommer när du larmar.

Var kan jag få mer information?

För att få mer information kan du vända dig till en biståndshandläggare via kommunens servicecenter.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll