Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Hjälp i hemmet - hemtjänst

Hus i berg

Vad är hemtjänst?

Hemtjänst är en insats som ska underlätta svårigheter i vardagen till följd av exempelvis ålder eller funktionsnedsättning. Insatser från hemtjänsten ska möjliggöra att den enskilde kan leva så självständigt som möjligt i det egna hemmet. Genom hemtjänsten kan du få hjälp med den dagliga livsföringen, sociala aktiviteter, serviceinsatser och trygghetslarm.


I hemtjänsten arbetar undersköterskor och vårdbiträden. Hemtjänsten finns tillgänglig dygnet runt. I Sotenäs finns det både kommunal och privat hemtjänst. Om du har nattbesök, är det hemtjänstpersonal i den kommunala nattpatrullen som kommer till dig. Läs mer om din möjlighet att välja utförare av hemtjänst.


Hur ansöker jag?

Rätten till hemtjänst regleras i Socialtjänstlagen. Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om hemtjänst. Kontakta oss via servicecenter. Du kan också ladda ner vår ansökningsblankett under "Relaterad information".


Hur utförs hemtjänsten?

Personalen i hemtjänsten utför de insatser som du beviljats. Insatserna utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att du själv gör det du klarar och personalen stödjer dig med det du har behov av.


Insatserna utförs oftast i ditt hem. I samband med att insatserna utförs blir ditt hem även personalens arbetsplats. Hemtjänsten ska utföra de beviljade insatserna på ett tillfredsställande sätt för dig, samtidigt som personalen ska ha en god arbetsmiljö. När hemtjänsten tittar på personalens arbetsmiljö kan det vara så att vissa saker behöver ändras och anpassas i din hemmiljö.


Om du har synpunkter på hur insatsen utförs ska du kontakta chefen för den hemtjänst du har. Du kan också lämna synpunkter och klagomål via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Genomförandeplan

För att personalen ska kunna utföra de beviljade insatserna på bästa sätt för dig, gör du tillsammans med hemtjänstpersonalen en plan för hur det ska gå till. Det kallas för en genomförandeplan.


Personalen utgår från vad du klarar själv och beskriver sedan i planen hur hemtjänsten på bästa sätt kan stödja dig. Det är viktigt att du är delaktig i planen, så det blir så bra som möjligt för dig. Om du ger ditt samtycke kan också anhöriga vara delaktiga.

Tystnadsplikt

All hemtjänstpersonal har tystnadsplikt. Det innebär att hemtjänstpersonalen enbart pratar med dig och sina kollegor om dig, ditt hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Du kan ge samtycke till personalen så att de även kan prata med till exempel anhöriga.


Insatser

Personlig omvårdnad

Hemtjänsten stödjer dig med dina personliga behov, till exempel dusch, hygien, klädsel, toalettbesök, förflyttning med mera. Vid dagliga besök får du även hjälp med att ta in post, vattna blommor, ta hand om disk och slänga sopor m.m.

Mat och måltider

Du kan få hjälp med värmning av matportioner, samt iordningställande av frukost och kvällsmat. Du kan även få stöd med att duka, diska och torka av. Vid behov finns även möjlighet för hemtjänsten att sitta med vid måltid samt hjälp vid intagande av måltid. Läs mer om insatser som ska stödja dig gällande mat och måltider.

Städ

Hemtjänsten städar kök, sovrum, vardagsrum, hall och badrum.

Insatsen innebär dammsugning och våttorkning av golv, damma fria ytor, torka ur kylskåp med mera. Dessa redskap behöver finnas för att vi ska kunna städa så bra som möjligt hos dig:

 

  • Dammsugare
  • Dammtrasa eller dammvippa
  • Utrustning för våttorkning av golv
  • Rengöringsmedel
  • Sopborste och sopskyffel
  • Golvskrapa för dusch
  • Toalettborste
  •  

Saknas något av ovan, städas det utifrån de förutsättningar som finns.


Renbäddning utförs vanligen varannan vecka. Det ingår även fönsterputs två gånger per år.

Tvätt

Hjälp med tvätt- och klädvård, helt eller delvis, beviljas varannan vecka. Insatsen kan omfatta maskintvätt, lägga i tvättmaskinen, hänga tvätt, vikning av tvätt. Strykning av kläder kan förekomma.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en insats som fungerar dygnet runt. Trygghetslarmet används för att påkalla hjälp, där du behöver stöd av personalen, till exempel om du ramlat eller upplever oro. Läs mer om trygghetslarm.

Trygghetsskapande besök (tillsyn)

Ibland kan du behöva kontinuerlig tillsyn för att säkra din trygghet. Du beviljas då trygghetsskapande besök -- tillsyn. Insatsen tillgodoses i första hand via trygghetskamera. Skulle det inte fungera med en trygghetskamera så kan ett tillsynsbesök beviljas vid särskilda skäl. Det går också att kombinera fysiska besök och trygghetskamera under en natt om det finns behov

Trygghetskamera

Trygghetskameran kan användas för tillsyn både dag- och nattetid.


Trygghetskameran fungerar på så sätt att du kommer överens med personalen (hemtjänstpersonal och/eller nattpatrullen) om vilken tid personal ska ”titta in” hos dig. Observera att vi endast "tittar in" vid uppgjorda tider, inte vid övriga tidpunkter.

Trygghetskameran har mörkerseende. Du kan se på kameran när man ”tittar in” hos dig, då en grön lampa blinkar på kameran. Inga bilder spelas in eller sparas.


Om vi inte ser dig via kameran, besöker vi dig för att kontrollera att allt är bra.


Du kan läsa mer om vår trygghetskamera här Pdf, 99.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Exempel på andra insatser

Det finns också möjlighet att få beviljat insatser så som handräckning läkemedel, promenader inklusive på- och avklädning av ytterkläder, sociala samtal, gångträning och inköp av apoteksvaror samt uthämtning av post. Vid handräckning läkemedel krävs egenvårsintyg.


Annat praktiskt

Avbeställning av besök

Om du behöver avboka ett planerat besök hos dig, är vi tacksamma om du meddelar hemtjänsten i god tid. Detta gör du genom att kontakta samordnare i respektive hemtjänst.

Belysning

Det är viktigt med bra belysning inomhus. Även utomhus ska det finnas belysning, om du har besök kvälls- och nattetid.

Framkomlighet

För att du ska kunna få din hjälp behöver hemtjänsten utan risk kunna ta sig till dig. Det innebär bland annat att den del av vägen fram till din dörr som du ansvarar för är fri från till exempel snö och is.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll