Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

LSS

Du som har en funktionsnedsättning och särskilda behov i vardagen kan få insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).


Hjälpen kan till exempel handla om en personlig assistent eller korttidsavlastning. Behöver du hjälp i hemmet finns gruppboende och serviceboende. Det kan också vara så att du klarar dig själv, men behöver hjälp att handla, gå ombord på tåget eller röra dig på stan.


LSS ger vissa personer med funktionshinder rätt till mer hjälp än vad andra lagar gör. 


De här insatserna finns

 1. Råd och stöd 
  Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att klara ditt dagliga liv kan få råd och stöd. Man ansöker och får råd och stöd av Habilitering & Hälsa på Västra Götalandsregionen.
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice
 6. Korttidsvistelse utanför hemmet
 7. Fritidstillsyn efter skolan
 8. Bostad för ungdom
  En del barn med funktionshinder kan inte bo hemma hos sina föräldrar när de läser på gymnasiet utanför Sotenäs kommun. Barnet kan då bo hos en annan familj eller i ett annat boende. 
 9. Bostad för vuxna
 10. Daglig verksamhet


Hur ansöker jag?

Har du frågor eller vill ansöka ring Servicecenter för att komma i kontakt med en biståndshandläggare. Du kan också fylla i ansökningsblanketten som du hittar i menyn till höger.


Vad kostar det?

LSS-insatser är kostnadsfria.  Du betalar dina egna privata utgifter, exempel hyra, mat och mediciner.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll