Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Faderskap & föräldraskap

Babyfötter

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

 

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Detta görs antingen medan man väntar barnet eller efter det är fött.

 

Individ- och familjeomsorgen får via skatteförvaltningen besked om alla barn som föds och vars föräldrar inte är gifta med varandra. Antingen beställer man tid själv innan barnet är fött eller så få man en kallelse efter det barnet är fött.

 

Är föräldrarna överens kan de i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla skriftligt att de vill ha gemensam vårdnad.

 

Finns det tveksamheter om vem som är far till barnet, har mannen eller kvinnan rätt att begära en blodanalys, som bekostas av Omsorgsnämnden. Det går också att som privatperson begära blodanalys direkt via Rättsmedicinalverket, men då får man bekosta det själv. Skulle någon efter en blodanalys vägra att skriva på en faderskapsbekräftelse måste faderskapet fastställas genom dom i tingsrätten.


Det händer i vissa fall att faderskap visar sig vara felaktiga. Man kan vända sig till domstol och begära att få faderskapet hävt. Står det klart för både modern som den äkta mannen, att en annan man är far till barnet kan den äkta mannens faderskap hävas samtidigt som den andre mannens faderskap bekräftas

 

Föräldraskap

Föräldraskapet ska fastställas genom en föräldraskapsbekräftelse när assisterad befruktning ägt rum i en samkönad relation mellan två kvinnor. Den assisterade befruktningen ska ha utförts inom svensk sjukvård. Kvinnorna ska vara gifta, registrerade partners eller vara sambos.

 

Samtycke krävs av den av föräldrarna som inte burit barnet. Detta samtycke uppvisas när föräldraskapsbekräftelsen ska göras hos familjerätten. I enstaka fall avgörs föräldraskapet i domstol.

 

Är föräldrarna överens kan de i samband med föräldraskapsbekräftelsen anmäla skriftligt att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Camilla Hansson

Handläggare, Individ- och familjeomsorgen


camilla.hansson@sotenas.se

0523 - 66 43 97