Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Familj och förälder

Fem par gummistövlar för vuxna och barn på rad.

Ibland kan familjer, barn eller unga ha problem eller gå igenom kriser som inte går att lösa på egen hand. Det är viktigt att du som behöver hjälp får det i rätt tid. Tveka inte att höra av dig. Du kan alltid kontakta socialsekreterare hos Individ- och familjeomsorgen, för att ansöka om stöd eller få rådgivning. Vi hjälper dig också vidare om du är osäker på vad du behöver eller vart du ska vända dig.

 

Sotenäs kommun erbjuder olika former av råd och stöd till föräldrar och familjer. Här har vi samlat information om hur du kan få råd och stöd som förälder, vilka aktiviteter och mötesplatser som finns etcetera.

 

Individ- och familjeomsorgen

Det finns många olika situationer där man som förälder kan behöva stöd och hjälp. Det kan till exempel handla om familjerättsliga frågor, som omfattar:

  • adoption
  • faderskap
  • gemensam vårdnad
  • vårdnad, boende och umgänge
  • samarbetssamtal
  • familjehem

Kommunen erbjuder även hjälp med familjerådgivning för par som behöver hjälp att kommunicera.

Råd och stöd

Individ- och familjeomsorgen kan erbjuda samtalsstöd; enskilt eller med hela familjen. Stödinsatserna utformas efter den enskildes behov och kan därför se ut på olika sätt beroende på vad man behöver för hjälp eller stöd.

 

Elevhälsan

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola.

 

Familjecentral

I Sotenäs finns Familjecentralen Fyren där barn och föräldrar har möjlighet att träffas tillsammans med personal från kommunen och barnhälsovården.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll