Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ekonomi och försörjning

Mynthögar och pennor.

Inom kommunen finns olika funktioner som på olika sätt kan hjälpa dig som fått problem med din ekonomi eller fått svårigheter att sköta din ekonomi på egen hand.

 

Vi erbjuder hjälp med budget- och skuldrådgivning.

Det finns möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp, så kallat försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd, om du/ni saknar tillräckliga inkomster. För dig som har eller har fått svårigheter att sköta din egen ekonomi finns möjlighet att ansöka om god man eller förvaltare.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Maria zetterberg

Individ- och familjeomsorg - ifo

Susanne Bergholtz

Överförmyndare

 

susanne.bergholtz@sotenas.se

0721- 43 86 44

Överförmyndaren Uddevalla

Varvsv. 1

451 81 Uddevalla

 

overformyndaren@uddevalla.se

0522 - 69 83 38