Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Äldreboende

Entré till byggnad.

Äldreboende är ett gemensamt namn för olika typer av bostäder som riktar sig till dig som behöver omfattande omsorg, vård och service och inte klarar av att bo hemma. I Sotenäs kommun finns äldreboenden för dig med demenssjukdom och för dig med fysisk funktionsnedsättning.


Ett äldreboende är en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger alla hjälpinsatser, som den man behöver i det dagliga livet. Det ingår också hälso- och sjukvård och rehabilitering. Sotenäs kommun har ansvar för det stöd som ges av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.


Vem får bo på äldreboende?

Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan få flytta in på äldreboende. Med detta menas att man har behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art. Det är det enskilda behovet som styr, inte diagnos eller behovens orsak. Ett äldreboende är en plats man ska kunna bo kvar på livet ut.


Hur ansöker jag?

För att ansöka om en plats på något av kommunens särskilda boenden kontaktar du biståndsenheten via servicecenter.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Ylva Görling

Verksamhetschef Omsorgsförvaltningen


ylva.gorling@sotenas.se

0523 - 66 47 35