Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Individ- och familjeomsorg

Grupp personer i silhuett vid spegelblank yta.

Individ- och familjeomsorgen arbetar med fokus på att förhindra sociala problem och stärka den enskilde till att göra en positiv förändring. Individ- och familjeomsorgen har det yttersta ansvaret att se till att barn och unga i samhället växer upp under trygga och gynnsamma förhållanden.

 

Individ- och familjeomsorgen gör utredningar, bedömningar och sedan beslut om stödinsatser. Det finns ett brett utbud av olika insatser, både interna och externa. Insatserna utformas utifrån individen/familjens behov och det kan se ut på många olika sätt. Ibland kan det också vara så att Individ- och familjeomsorgen bedömer att det finns andra verksamheter/organisationer, som på ett bra sätt kan stötta familjen utan behovsprövning från Individ- och familjeomsorgen. Då kan Individ- och familjeomsorgen hjälpa till med att ta kontakt med dessa.

 

Stöd till barn och ungdomar kan initieras från ungdomar eller föräldrar själva. De kan också initieras från en person som är orolig och kontaktar Individ- och familjeomsorgen med en orosanmälan eller att någon hjälper en person att ansöka om stöd.

 

Individ- och familjeomsorgen har normalt sett en skyldighet att dokumentera samtal.

 

Råd och Stöd

Råd och stöd är en form av samtal utifrån individers egen önskan och behov. Det finns ingen åldersgräns för råd och stödsamtal. Man kan ha upp till fem samtal utan att de dokumenteras. Man kan kontakta Individ- och familjeomsorgen för råd och stöd i det du känner behov av om att prata om.

 

Insatsteam

Insatsteamet är Individ- och familjeomsorgens insatser i intern regi. Här arbetar personer som på olika sätt har erfarenheter och utbildningar som gör de lämpade att stötta individer i deras vardag på olika sätt. De arbetar förebyggande och med beviljade insatser. Deras målgrupp är personer i alla åldrar.

Inom insatsteamet finns utbildning inom bland annat: HAP-program, återfallsprevention, ASI, ADAD, Våld i nära relation, traumabemötande.

Insatsteamet utgår ifrån Individ- och familjeomsorgens lokaler men arbetar även i hemmiljöer eller på neutrala platser utifrån behov.

 

Familjehem

Av olika orsaker kan det vara så att barn och ungdomar inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. I de situationer när stöd i hemmet inte räcker till kan det utifrån behov bli aktuellt att placera ett barn eller ungdom i ett familjehem. Familjehem är familjer som anser att de har tid, utrymme och ett intresse av att ta emot någon annans barn i sitt hem. I uppdraget ingår även samarbete med barnets/ungdomens föräldrar och Individ- och familjeomsorgen.

 

Kontaktfamilj/-person

Kontaktpersoner/kontaktfamiljer är personer/familjer som hjälper till att stötta ett barn, en ungdom eller en vuxen. Det är en form av avlastning som är behovsprövad och det kan skilja mycket åt i vilken omfattning man träffar sin kontaktperson/-familj.

 

Man kan ansöka om kontaktperson och kontaktfamilj genom att kontakta Individ- och familjeomsorgen som då utreder barnets/ungdomens behov.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Individ- och familjeomsorg - ifo