Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Anhöriga och frivilliga

Två bilder: en närbild på två personer som håller handen, och en på ryggtavlor av personer som springer på ett fält.

Anhörig är den som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Du kan till exempel vara förälder, dotter eller son, syskon eller vän till någon som behöver hjälp och stöd. För att orka stötta någon i sin närhet kan man ibland själv behöva stöd, då kan kommunens anhörigstöd vara någonting för dig.

 

För anhöriga till personer med beroende- och missbruksproblematik finns stöd att få från Individ- och familjeomsorgen.

 

För anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller psykisk ohälsa finns stöd att få genom kommunens anhörigstödjare.


Hjälp från en frivillig kan vara ovärderligt för personer som är ensamma eller saknar anhöriga, det kan handla om allt från att få sällskap till ett läkarbesök till att ha någon att dricka kaffe med då och då. Att engagera sig frivilligt är ett viktigt uppdrag som ger mycket glädje och meningsfullhet tillbaka. Här kan du läsa mer om frivilligt arbete.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Individ- och familjeomsorg - ifo