Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Äldre

Yngre person håller äldre persons armled, den äldre personen håller i en liten boll.

För dig som har fyllt 65 år och har behov av stöd i din vardag, eller skulle behöva ett annat boende, finns hjälp att få från kommunen. I kommunen är det en biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån dina behov. Om du vill veta mer om vilket stöd du kan söka är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare via servicecenter eller direkt via e-post.


Hur du ansöker om stöd

Ansökan

Ansökan kan vara både skriftlig och muntlig. Kontakta en biståndshandläggare om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp. Du kan också skicka en skriftlig ansökan till handläggaren, blankett för detta hittar du under "relaterad information".

 

Du får kontakt med en biståndshandläggare via servicecenter.

Utredning

Efter ansökan genomför biståndshandläggaren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov som föreligger och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din biståndshandläggare. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Ylva Görling

Verksamhetschef Omsorgsförvaltningen


ylva.gorling@sotenas.se

0523 - 66 47 35

BISTÅNDSENHETEN

Kontaktas via Servicecenter, eller via mejl till bistandsenheten@sotenas.se


Telefontid

Måndag - fredag: 08.30 – 09.30