Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Konkurrensutsatt verksamhet

Porträttbild på flicka.

Sotenäs kommuns verksamhet är idag konkurrensutsatt inom två områden; förskola och hemtjänst.

 

Valfrihet inom förskola

Inom Sotenäs geografiska område finns en privat "Djur- och skur­förskola" som ett alternativ till de förskolor som bedrivs i kommunal regi.

 

Valfrihet inom hemtjänst

Lagen om valfrihetssystem

I Sotenäs kommun tillämpas LOV, lagen om valfrihets­­system, för utförande av hemtjänst. Lagen om valfrihets­system innebär att kommunen inte behöver göra en traditionell upphandling för att anlita privata utförare. Istället har kommunen bestämt vilka krav som företag ska uppfylla för att få vara utförare inom hem­­tjänst. Alla företag som uppfyller kraven godkänns.

 

Möjlighet till eget val syftar till att öka val­­möjligheten för brukaren, öka konkurrensen och få en kvalitets­­höjning. Eget val i hem­tjänsten omfattar de två insats­­kategorierna omvårdnad och service. Som företagare kan du ansöka om att bli utförare av antingen kategorin ”Service och omvårdnad” eller enbart kategori ”Service”. Det är kommunen som bedömer den enskildes behov av hem­­tjänst och beviljar insatserna.

Att bli utförare

Det företag som vill bli utförare enlig LOV i Sotenäs kommun lämnar en ansökan till kommunen. Ansökan kan göras när som helst. Alla företag som uppfyller kommunens krav godkänns som utförare. Detta innebär att kommunen inte kan bestämma hur många företag som blir utförare. Det inne­bär också att företag kan komma till allt eftersom de godkänns som utförare. Det är brukaren som genom val av utförare styr vilken volym varje utförare får på sin verksamhet. Brukaren erbjuds möjligheten att välja mellan de olika godkända privata företagen och kommunens egen regi.

Att välja utförare

Är du brukare och vill välja utförare? Då kan du läsa mer om det via relaterad information om LOV och hemtjänst.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll