Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Fakta om näringslivet

Båtar förtöjda vid Smögenbryggan.

Näringslivet i Sotenäs kommun är mycket livaktigt. I kommunen finns cirka 1 300 företag registrerade.
Livsmedelsindustrin är den dominerande näringsgrenen, men framgångsrika företag finns även inom besöksnäring, mekanisk industri, hantverk/byggkonstruktion och handel.


Arbetsgivare med flest anställda är:

  1. Sotenäs kommun
  2. Orkla Foods Kungshamn
  3. Llentab AB
  4. Leroy Smogen Seafood AB
  5. Marenor AB
  6. Sotenäs Trävaru AB
  7. AH-Automation AB

Regionala utvecklingsprojekt

Sotenäs kommun genomför flera utvecklingsprojekt tillsammans med grannkommunerna i norra Bohuslän, Fyrbodal (Fyrstad-Bohuslän-Dalsland) och Västsverige. Utvecklingsområdena för projekten är nätverkssamarbete, kompetensutveckling, företagsutveckling, produktutveckling, internationalisering, mässor med mera.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll