Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Presskontakter

Politiker:

Mats Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande

0702-13 95 74

mats.abrahamsson@sotenas.se


Helene Stranne (M), kommunfullmäktiges ordförande

070-56 31 507

helene.stranne@sotenas.se


Therése Mancini (S), oppositionsråd

0523-66 45 74

therese.mancini@sotenas.se


Ordförande Utbildningsnämnden

Roland Mattsson (M)

0706-21 92 90

roland.mattsson@sotenas.se


Ordförande Byggnadsnämnden

Robert Yngve (KD)

0764-96 61 96

robert.yngve@sotenas.se


Ordförande Omsorgsnämnden

Nils-Olof Bengtson (M)

0703-15 08 51

nils.olof.bengtson@sotenas.se


Ordförande Miljönämnden mellersta Bohuslän

Eva Abrahamsson (M)

0702-34 75 16

eva.abrahamsson@sotenas.se


Ordförande Tekniska utskottet

Pär Eriksson (C)

par.eriksson@sotenas.se


Mediakontakter verksamhet:

Kommundirektör

Anna Liedholm,

0523- 66 45 16

anna.liedholm@sotenas.se


Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen

Ulf Blomquist

0523-66 46 86

ulf.blomquist@sotenas.se


Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

Eveline Karlsson

0523-66 43 83

eveline.karlsson@sotenas.se


Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen

Lisbeth Olsson

0523-66 45 54

lisbeth.olsson@sotenas.se


Personalchef

Erika Hassellöv

0523-66 45 76

erika.hassellov@sotenas.se


Ekonomichef

Maria Strömberg

0523- 66 45 63

maria.stromberg@sotenas.se


Säkerhetssamordnare

Erika Åbrodd

0523 - 66 45 31

erika.abrodd@sotenas.se


Räddningstjänstens chef

Peter Bergman

0523-66 45 16

0721-45 76 14

peter.bergman@sotenas.se

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll