Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Visioner och framtidsidéer

Klippor i förgrund med hav, en segelbåt och växtlighet i bakgrund.

Vår vision

Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro.

 


Programförklaring för mandatperioden 2019–2022

Hela Sotenäs skall leva. Sotenäs skall vara ett hållbart och levande samhälle där fler människor från olika generationer kan bo, leva, arbeta och besöka kommunen året om. En förutsättning för detta är en fortsatt ansvarsfull styrning av kommunens ekonomi.

 

Detta skall uppnås under mandatperioden 2019–2022:

 

Skola, utbildning, kultur och fritid

Vi har förskolor och skolor, som erbjuder trygghet, valfrihet och närhet.

Vi är en av landets främsta skolkommuner, där alla kan lyckas.

Vi har en gemensam pedagogisk vision och verksamhetsidé inom skolan.

Vi har en bredd och mångfald av olika kultur- och fritidsaktiviteter under hela året.

 

Vård och Omsorg

Vi erbjuder en trygg och respektfull omvårdnad med individen i fokus.

Vi värnar den enskildes möjlighet till valfrihet avseende både utförare och insatser. I Sotenäs kommun utgör de ideella insatserna en viktig del av omsorgen.

 

Hållbarhet och utveckling

Sotenäs kommun har en hållbar och säker livsmiljö.

Vi är Sverigeledande på symbios och cirkulär ekonomi med maritim inriktning.

Vår kommun är lyhörd och lösningsorienterad för näringslivets behov av service och infrastruktur.

Kommunens infrastruktur är ändamålsenlig och hållbar. Besöksnäringen är ekonomiskt lönsam för kommunen.

 

Samhällsbyggnad

Kommunen har rimliga handläggningstider i alla tillståndsärenden.

Sotenäs är en trygg och säker kommun att bo, leva, arbeta och vistas i.

Det finns ett varierat utbud av bostadsalternativ för alla åldrar och i alla kommundelar.

Vägarna möjliggör snabba och säkra pendlingsresor och godstransporter.

Det är möjligt att cykla säkert mellan de olika kommundelarna.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Mats Abrahamsson (M)

Therése Mancini (S)