Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Uppdraget som förtroendevald

Fyll i en bildbeskrivningstext

Här finner du viktig information som du behöver för att utföra ditt uppdrag som förtroendevald i Sotenäs kommun.


Tillbaka till startsida Politiker


ARVODENArvodesblankett Pdf, 150.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett som ska användas vid andra tillfällen du begär erstättning utöver sammanträden i nämnd eller arbetsutskott.

Intyg för förlorad arbetsinkomst Pdf, 224.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du arbetar och vill begära ersättning för din förlorade arbetsinkomst använder du den här blanketten.

En blankett ska sändas in i början av varje år, och i samband med förändrad inkomst.

Barntillsynskonstnader Pdf, 21.5 kB.

Blankett som ska användas om du begär ersättning för barntillsyn enligt arvodesreglementet

Arvodesreglemente Öppnas i nytt fönster.

Arvodesreglementet samt dess bilagor. Du länkas till "Regler och styrande dokument" (öppnas i nytt fönster)ÖVRIG INFORMATIONFörtroendemannaregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Sotenäs kommuns förtroendemannaregister (öppnas i nytt fönster)

Underlag för information förtroendemannaregister Pdf, 100.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett som fylls i och lämnas till kommunkansliet om du vill justera den information som visas om dig i förtroendemannaregistret.

Uppförandekod förtroendevalda Pdf, 57.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppförandekod som gäller de förtroendevaldas uppträdande i det politiska livet.

Arbetsordning Kommunfullmäktige Pdf, 229 kB, öppnas i nytt fönster.

Utöver det som föreskrivs om Kommunfullmäktige i kommunallagen eller annan författning har Sotenäs kommun antagit en arbetsordning.

Reglementen för Sotenäs kommuns nämnder Öppnas i nytt fönster.

Länk till "Regler och styrande dokument" där samtliga reglementen finns (öppnas i nytt fönster).

Partistöd

Riktlinjer partistöd Pdf, 148.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett redovisning Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Jäv - när är man det?

Jäv - översikt för nämndsledamot Pdf, 140.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hantera hot & våld

Kommunens riktlinjer för att förbygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda (se "Relaterad information till höger efter att du klickat här). Öppnas i nytt fönster.

Rutin - medverka på distans

Rutin för medverkan på politiska möten på distans Pdf, 226.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillbaka till startsida Politiker


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19