Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Statistik och jämförelser

Fyll i en bildbeskrivningstext

Här hittar du länkar till hemsidor där du själv kan jämföra Sotenäs kommun med andra. Du hittar även de rapporter kommunen själv samman­­ställer i olika typer av kommunala jämförelser.


Samtliga sidor öppnas i nytt fönster/flik.


Länkar

Sida

Förklaring

Öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämför information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhets­områden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Öppna jämförelser publiceras av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommun- och landstingsdatabas med över 3 000 nyckeltal. Du kan följa kommuners verksamhet från år till år.

SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistiska centralbyrån vars främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för besluts­fattande, debatt och forskning. SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.

KKiK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvalitet i korthet - För att utveckla jämförelse­arbetet ytterligare deltar flera av kommunerna i norra Bohuslän i flera nationella nätverk, exempelvis Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nätverk för kvalitets­utveckling.


Tillbaka till startsida Politiker


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19

Lisbeth Olsson

Chef

Omsorgsförvaltningen

 

lisbeth.olsson@sotenas.se

0523 - 66 45 54

Eveline karlsson

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen


sbf@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln

Ulf Blomquist

Chef

Utbildningsförvaltningen


ulf.blomquist@sotenas.se

0523 - 66 46 86