Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Interna politikerutbildningar

Fyll i en bildbeskrivningstext

Sammanställning av de interna politikerutbildningar som de förtroendevalda i Sotenäs kommun har genomgått. Utbildningarna arrangeras av kommunkansliet och/eller av respektive förvaltning för att ge dig som förtroedenvald de bästa förutsättningarna att kunna utföra ditt uppdrag.


Tillbaka till startsidan Politiker

Politikerutbildningar 2019

Övergripande

Utbildningsmaterial

Allmän information - 24 januari

Sotenäspresentation Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendehantering Pdf, 143.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsbyggnadsförv. Pdf, 839.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Omsorgsförvaltningen Pdf, 898.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsförvaltningen Pdf, 87.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Politik och säkerhet Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomiavdelningen Pdf, 730.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Näringsliv & Utveckling Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Personalavdelningen Pdf, 269.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Politikerrollen i praktiken - 24 januari

Förtroendebranschen Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Styra & Leda tillsammans Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Styr eller avgå - 6 mars


Ordförandeutbildning - 15 april


SKL - analysgrupp

Analysgrupp presentation Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Nämndspecifika

utbildningsmaterial

Miljönämnden - 6 februari

- Miljöbalken


Miljönämnden - 25 september

- Taxor


Omsorgsnämnden - 17 januari

- Socialtjänstsekretess

- Hälso- och sjukvårdslagen

- Patientsäkerhetslagen

- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

- Socialtjänstlagen

MAS utbildning Pdf, 147.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Omsorgsnämnden - 25 april

- Lex Maria

Lex Maria utbildning Pdf, 133.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen - 13 februari

- Pågående detaljplaner/exploateringar

- Kommunstyrelsens uppgift som anställningsmyndighet

Plan- & exploatering Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen - 13 mars

- Räddningstjänsten


Kommunstyrelsen - 11 september

- Upphandling

Upphandling & avtal Pdf, 116.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen - 16 oktober

- Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Tillbaka till startsidan Politiker


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll