Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

EU-valet 2019

Eu val 2019

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Alla som får rösta i valet och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten.

För att ha rösträtt i valet måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen 26 maj. Förtidsröstning är möjligt från och med 8 maj till och med 26 maj.
Enligt vallagen måste det finnas en valnämnd i varje kommun. Denna nämnd har till uppgift att genomföra valen till europaparlamentet, riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige.
Valsamordnare i Sotenäs kommun är Ulrica Constin och arbetet leds av Valnämndens ordförande Helene Stranne (M) och vice ordförande Kent Östergren (S). Tillsammans med förvaltningen ser de till att det finns lämpliga röstnings- och vallokaler samt en personalorganisation för röstmottagning och rapportering till Länsstyrelsen.
Totalt arbetade cirka 50 personer med valet 2018 och de hanterade cirka 7 500 röster. Det är med andra ord ett stort arbete, som ska klaras av på kort tid.

Valnämndens kanske viktigaste uppgift är att stimulera medborgarna att gå till val.

Du finner Valmyndighetens samlade information om EU-valet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har ni frågor eller behöver hjälp med att rösta, kan du vända dig hit:
Valkansliet Sotenäs - telefon 0523-66 40 60 eller e-post
val@sotenas.se
Valnämnden – 070-563 15 07
Valmyndigheten - telefon 020-825 825.

Du kan också ställa din fråga på Valmyndighetens frågeforumlänk till annan webbplats

Förtidsrösta 8 maj – 26 maj

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen den 26 maj.

Du måste ha med dig både röstkort och ID-handling för att förtidsrösta. Om du inte har någon ID-handling kan du låta någon annan person styrka din identitet. Den personen måste då kunna visa en ID-handling.

Förtidsröstning Sotenäs kommun perioden 8 maj – 25 maj


Kungshamns Folkets Hus, Hallindenvägen 2, Kungshamn
Vardagar 8 maj – 17 maj kl. 16:00 – 18:00
Vardagar 20 maj – 24 maj kl. 16:00 – 20:00
Lördagar kl. 10:00 – 13:00
Söndag 12 maj och 19 maj kl. 10:00 – 13:00


Spruthuset Smögen, Brunnsgatan 2, Smögen samt

Kulturhuset Hav och Land (Folkets Hus), Hunnebostrand

Vardagar 13 maj – 17 maj kl. 16:00 – 18:00
Vardagar 20 maj – 24 maj kl. 16:00 – 20:00
Lördag 18 maj och 25 maj kl. 10:00 – 13:00
Söndag 19 maj kl. 10:00 – 13:00Förtidsröstning Sotenäs kommun 26 maj


Kl. 09:00 – 12:00
Askums församlingshem

Bovallstrands skola

Bohus Malmöns Bibliotek


Kl. 08:00 – 21:00
Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter), Väjern


Rösta i din vallokal på valdagen 26 maj

Som väljare tillhör du ett geografiskt område som kallas valdistrikt. Det är din folkbokföringsadress som avgör vilket valdistrikt du tillhör.

Sotenäs kommun är indelad i fem valdistrikt: Kungshamn Södra, Kungshamn Norra, Smögen, Askum-Tossene och Hunnebostrand.
På ditt röstkort finns uppgift om i vilken vallokal du ska rösta och var du är upptagen i röstlängden. På röstkortet står även vallokalens adress och öppettid.

För att få rösta i vallokalen och bli noterad i röstlängden måste du ha med dig en ID-handling. Du kan också rösta om du är känd av röstmottagaren eller om någon annan person kan styrka din identitet. Den personen måste då kunna visa en ID-handling.


Sotenäs kommuns vallokaler söndagen den 26 maj:

Öppettid klockan 08:00 – 21:00

  • Kungshamn Södra - Folkets Hus i Kungshamn
  • Kungshamn Norra - Idrottshallen i Kungshamn
  • Askum-Tossene - Bygdegården Tossene
  • Smögen - Smögens skola, Smögen
  • Hunnebostrand - Kulturhuset Hav och Land (Folkets Hus)


Du kan även förtidsrösta i en röstningslokal på valdagen.

Förtidsröstning Sotenäs kommun 26 maj

Kl. 09:00 – 12:00
Askums församlingshem

Bovallstrands skola

Bohus Malmöns Bibliotek


Kl. 08:00 – 21:00
Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter), Väjern

Du måste ha med dig både röstkort och ID-handling för att förtidsrösta. Om du inte har någon ID-handling kan du låta någon annan person styrka din identitet. Den personen måste då kunna visa en ID-handling.


Ambulerande röstmottagare


Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstnings- eller vallokal och inte heller känner någon som kan vara bud åt dig, kan vi ordna med en ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Kontakta Sotenäs valkansli på telefon: 0523-66 40 00 för mer information och bokning av ambulerande röstmottagare.
Du kan ringa och boka ambulerande röstmottagare till och med klockan 11:00 på valdagen den 26 maj.Budröstning


Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstnings- eller vallokal. Då kan din make, maka eller sambo, din makes, makas eller sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon vara bud. Om det finns någon som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller brukar hjälpa dig kan den personen också vara bud.

Du kan rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av brevbäraren.

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud och det kan beställas hos Sotenäs kommun eller från Valmyndighetens Valupplysning 020 - 825 825.

Kuvert med material för budröstning finnas även i kommunens vallokaler och röstningslokaler.

Valsedlar kan du, eller den som hjälper dig, hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

Läs mer om Budröstning hos Valmyndighetenlänk till annan webbplats


Information på andra språk


På Valmyndighetens hemsida finns information om valet på andra språk, du hittar den genom att klicka härlänk till annan webbplats

I Sotenäs kommun kan du komma på drop-in på torsdagar kl. 10:00-12:00 hos Arbetsmarknadsenheten, Varvsgatan 26 i Kungshamn. Personal från Integrationen finns då på plats och du kan få hjälp med dina frågor.

Kontakta Petra Olsson, integrationssamordnare, på telefon: 0523- 66 47 43 eller via e-post petra.olsson@sotenas.se

Regler för rösträtt i olika val

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. Se vad som gäller för dig.

Rösträtt hos Valmyndighetenlänk till annan webbplats


Rösta från utlandet


Du som befinner dig utomlands men är folkbokförd i Sverige när det är val den 26 maj kan rösta från utlandet från och med den 2 maj.
Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller ett konsulat. Mer information finns hos Valmyndigheten Rösta från utlandetlänk till annan webbplats.

Är du svensk medborgare men har utvandrat från Sverige gäller särskilda regler och om dessa kan du läsa på Valmyndighetens sida Rösträtt och röstlängdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterRöstkortet innehåller information


Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt får du ett röstkort till din folkbokföringsadress under perioden 2 – 8 maj 2019.
På ditt röstkort står det bland annat din vallokals adress och öppettider. Har du inte fått eller tappat bort ditt röstkort kan du beställa ett dubblettröstkort hos kommunen, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten.Röstkort är ett krav vid förtidsröstning.


Ska du förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt du tillhör i din kommun. Det är där som rösten räknas och du prickas av i röstlängden. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras.


Offentlighet och valobservation


All röstmottagning och rösträkning är offentlig.
Vem som helst får komma och se hur röstmottagning och rösträkning genomförs men röstmottagningen och rösträkningen får inte störas.
Röstmottagarna ansvarar för ordningen på stället för röstmottagning. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill den ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras.

Offentlighet gäller för:

  • Röstmottagning i röstningslokaler för förtidsröstning
  • Röstmottagning i vallokalerna på valdagen
  • Rösträkning i vallokalerna på valkvällen
  • Valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen-torsdagen efter valdagen
  • Rösträkning hos länsstyrelsen

Publicerad: 2019-04-08 08.16

Senast ändrad: 2019-04-24 08.17

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial