Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kommunalskatten

I Sotenäs är skattesatsen för närvarande 33,47 procent. Det betyder att för varje hundra­lapp du tjänar betalar du 33 kronor och 47 öre i kommunal- och regionskatt. Kommunalskatten beslutas av kommunfullmäktige. Regionskatten beslutas av regionfullmäktige.

 

Kommunalskatt till Sotenäs kommun: 21,99 kronor

Regionalskatt till Västra Götalandsregionen: 11,48 kronor

Totalt: 33,47 kronor

 

Den kommunala verksam­­heten finansieras främst genom kommunal­­­skatt. Kommunal­skatten står för ungefär två tredje­delar av kommunens intäkter. Kommunens verksamhet finansieras också genom bidrag från till exempel staten, samt taxor och avgifter i verksam­heten.


Som skatte­­­­betalare betalar du även andra skatter och avgifter. Alla som är folk­­­­bok­­­­förda betalar public service-avgift och begravnings­­­­avgift. Om du är medlem i Svenska kyrkan eller något annat trossamfund, betalar du också en kyrko­­­avgift som varierar beroende på vilken församling du tillhör.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll