Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Ekonomi & budget

Enligt kommunallagen ska det för den kommunala verksam­heten finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god ekonomisk hus­hållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett verksam­hets­­­perspektiv.

 

God ekonomisk hus­hållning ur ett finansiellt perspektiv inne­bär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta inne­bär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

 

God ekonomisk hus­hållning ur ett verksamhets­perspektiv tar sikte på kommunens förmåga att driva verksamheten på ett kostnads­effektivt och ändamåls­enligt sätt. För att skapa förut­sättningar för en god ekonomisk hus­hållning måste det finnas ett klart sam­band mellan resurs­åtgång, prestationer, resultat och effekter.


Budget

Budget 2018 är beslutad av kommun­fullmäktige 2017-11-09 § 118. Budgeten innehåller en beskrivning av kommunens nämnds- och förvaltnings­organisation, vision och mål, god ekonomisk hus­hållning, omvärlds­beskrivning, personal­politik, kommunens ekonomiska utveckling under de senaste åren som gått, kommunala jämförelser, budget­förutsättningar, budget fördelad per nämnd eller styrelse samt en ekonomisk fler­års­plan.

 

Efter att kommun­­fullmäktige beslutat om nämnds­­bidragens storlek är det upp till varje nämnd eller styrelse att fördela ut till­delad budget per verksamhet inom den egna nämnden eller styrelsen.

Publicerad: 2017-03-23 14.42

Senast ändrad: 2018-05-14 15.54

 

Dela detta innehåll

Ulrika Gellerstedt

Ekonomichef

 

ulrika.gellerstedt@sotenas.se

0523 - 66 45 63

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial