Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Revisorer och revision

De kommunala revisorerna har som främsta uppgift att varje år granska all verksamhet i den kommunala organisa­tionen och att pröva om nämnderna och kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag från kommunfullmäktige.


De kommunala revisorerna arbetar på uppdrag av kommun­fullmäktige och rapporterar också dit vad de olika granskningarna visar. Revisorerna lämnar en revisions­­berättelse i samband med att kommunens års­redovisning presenteras. Syftet med den årliga granskningen av all verksamhet är att pröva om nämnderna fullgör sina uppdrag från kommunfullmäktige. Revisionsplanen omspänner hela mandatperioden 2020-2023.


Revisorerna ska inte bara granska verksamheten. I uppdraget ingår också att bland annat pröva hur nämnderna tar till sig och tolkar sitt uppdrag och operativt omvandlar detta så att verksam­heten når de politiska målen.


I nämndernas uppdrag ingår både uppbyggnad av system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning och kontroll. I upp­draget ingår också att säkerställa att systemen och verktygen tillämpas på avsett vis. Utgångspunkten är nämndernas och styrelsens ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamåls­enlig, ekonomiskt tillfredsställande och säker verksamhet genom aktivt beslutsfattande.

Revisorerna tar varje år fram en Risk-och väsentlighetsanalys som omfattar hela kommunens verksamhet. Det ger revisionen ett verktyg för att kunna utföra det uppdrag som givits av Sotenäs kommunfullmäktige och som ligger till grund för revisionsplanen under innevarande mandatperiod.

Arbetsordningen förtydligar de delar som inte är särskilt reglerad i lagstiftningen.
Revisionen består av: Elving Claesson, ordförande, Håkan Axelsson, vice ordförande, Veikko Larsson, revisor, Björn Hartvigsson, revisor, Mats Nilsson, revisor

Publicerad: 2017-03-23 14.42

Senast ändrad: 2020-09-15 15.31

 

Dela detta innehåll

Elving Claesson

Ordförande kommunrevisionen


elving.claesson@sotenas.se

076 - 113 73 03

Håkan Axelsson

Vice ordförande kommunrevisionen


hakan.axelsson@sotenas.se

070 - 866 54 50

Björn Hartvigsson

Kommunrevisionen


bjorn.hartvigsson@sotenas.se

070 - 940 29 94

Mats R Nilsson

Kommunrevisionen


mats.nilsson@sotenas.se

070 - 720 34 51

Veikko Larsson

Kommunrevisionen


veikko.larsson@sotenas.se

073 - 982 42 09

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial