Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Revisorer

De kommunala revisorerna har som främsta uppgift att varje år granska all verksamhet i den kommunala organisa­tionen och att pröva om nämnderna och kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag från kommunfullmäktige.

 

De kommunala revisorerna arbetar på uppdrag av kommun­fullmäktige och rapporterar också dit vad de olika granskningarna visar. Revisorerna lämnar en revisions­­berättelse i samband med att kommunens års­redovisning presenteras. Syftet med den årliga granskningen av all verksamhet är att pröva om nämnderna fullgör sina uppdrag från kommunfullmäktige.

 

Revisorerna ska inte bara granska verksamheten. I uppdraget ingår också att bland annat pröva hur nämnderna tar till sig och tolkar sitt uppdrag och operativt omvandlar detta så att verksam­heten når de politiska målen.

 

I nämndernas uppdrag ingår både uppbyggnad av system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning och kontroll. I upp­draget ingår också att säkerställa att systemen och verktygen tillämpas på avsett vis. Utgångspunkten är nämndernas och styrelsens ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamåls­enlig, ekonomiskt tillfredsställande och säker verksamhet genom aktivt beslutsfattande.

Publicerad: 2017-03-23 14.42

Senast ändrad: 2018-05-14 16.09

 

Dela detta innehåll

Elving Claesson

Ordförande

 

elving.claesson@sotenas.se

076 - 113 73 03

Håkan Axelsson

Vice ordförande

 

hakan.axelsson@sotenas.se

070 - 866 54 50

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial