Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Stöd vid en kris

Två händer som håller i varandra.

POSOM kallas in vid akut kris

POSOM betyder Psykologiskt Och Socialt Omhändertagande.

POSOM kallas in vid större olyckshändelser och katastrofer där samhällets ordinarie insatser för psykologiskt och socialt omhändertagande inte räcker till.
Stora olyckor med många drabbade, naturkatastrofer eller terroristattacker är exempel på händelser när POSOM kan kallas in.

POSOM består av en ledningsgrupp med tillhörande resurspersoner.

POSOMS ledningsgrupp kan kallas in av räddningschef, polisens insatschef eller kommunens krisledningsgrupp. Resurspersoner kontaktas i sin tur av ledningsgruppen. Resurspersonerna är personal inom kommunens och primärvårdens olika verksamheter samt frivilliga inom kyrkor och andra ideella organisationer som anmält sitt intresse för denna beredskap.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll