Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Information vid en kris

Bild tagen över axeln på person som sitter med smartphone, laptop och skrivblock.

I Sotenäs kommun finns god beredskap om det skulle inträffa en stor olycka eller annan händelse.

Här på webbplatsen informerar vi så snart kommunens verksamheter påverkas av olyckor och händelser.


Krisledningsgruppen leder krisarbetet

Om en stor olycka eller annan händelse, som påverkar många människor i kommunen, skulle inträffa kallas kommunens krisledningsgrupp samman.


Krisledningsgruppen leder och samordnar arbetet.

Ledningsgruppen sköter även kontakterna med massmedia.

Krisledningsgruppen består av tjänstemän från kommunstyrelsens förvaltning och chefer från andra förvaltningar som är berörda av krisen. Om krisen kräver politiska beslut kallas krisledningsnämnden in.


Information via kommunens webbplats

På kommunens webbplats www.sotenas.se lämnar vi den första informationen om en stor olycka eller kris inträffat. Om det krävs, öppnar vi även en upplysningscentral för information via telefon och e-post.


Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. Därför är den information som går ut från kommunen alltid godkänd av krisledningsgruppen. På webbplatsen www.sotenas.se samlas all information från krisledningsgruppen. Växeln och upplysningscentralen hämtar sin information från webbplatsen. Om vi behöver informera via andra kanaler hämtar vi även den informationen från webbplatsen.


All information om en krissituation på webbplatsen är godkänd av krisledningsgruppen.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll