Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Jämför service, kvalitet i verksamheter

Får kommuninvånarna i Sotenäs kommun valuta för sina skattepengar?

  • Lämnar våra elever grundskolan med goda kunskaper och lärdomar?
  • Är vården på våra äldreboenden bra?
  • Får den som är i behov av stöd rätt insatser?

 

Sotenäs kommun använder sig bland annat av nyckeltals­jämförelser som ger information om hur kommunen ligger till i förhållande till andra. Ambitionen är att nyckeltals­jämförelserna sedan ska stimulera till lärande och verksamhets­utveckling.


Under "realerad information" hittar du länkar till hemsidor där du själv kan jämföra Sotenäs kommun med andra.


Statistiska centralbyrån - SCB

Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för besluts­fattande, debatt och forskning. SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.


Kolada

Kolada är en öppen och kostnads­fri data­bas där du kan följa kommuners och regioners verksam­heter från år till år. Med över 3 000 nyckel­tal får du under­lag för analyser och jämförelser. Tjänsten ger en samlad ingång till nyckel­tal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter.


Läs mer om kvaliteten i Sotenäs kommun jämfört med andra i kommunala jämförelser via Kolada på sidan om öppen data, jämför oss med andra kommuner under "relaterad information".

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Ulf Blomquist

Chef

Utbildningsförvaltningen


ulf.blomquist@sotenas.se

0523 - 66 46 86

Lisbeth Olsson

Chef

Omsorgsförvaltningen

 

lisbeth.olsson@sotenas.se

0523 - 66 45 54

Eveline Savik

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

 

eveline.savik@sotenas.se

0523 - 66 43 83

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial