Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

E-tjänster och blanketter

Här hittar du Sotenäs kommuns Etjänster och blanketter.

Utbildning och förskola

Omsorg och stöd

Bygga, bo och miljö

Allmänt

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Klagomål.pdfPdf, 173.5 kB. 173.5 kB 2019-03-06 11.49
Ändring_upphörande av verksamhet.pdfPdf, 99.2 kB. 99.2 kB 2019-03-06 11.49

Bygglov

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om bygglov.pdfPdf, 615.6 kB. 615.6 kB 2019-03-20 10.28
Ansökan om bygglov ifyllnadsbar.pdfPdf, 378.1 kB. 378.1 kB 2019-04-26 13.37
Ansökan om förhandsbesked.pdfPdf, 427.9 kB. 427.9 kB 2019-03-20 10.28
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd ifyllnadsbar.pdfPdf, 295.2 kB. 295.2 kB 2019-09-24 08.01
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd.pdfPdf, 346 kB. 346 kB 2019-03-20 10.28
Ansökan om lov för skylt_ljusanordning (pdf).pdfPdf, 228.2 kB. 228.2 kB 2019-03-20 10.28
Anmälan om kontrollansvarig.pdfPdf, 214.5 kB. 214.5 kB 2019-03-20 10.28
Anmälan om eldstad_rökkanal.pdfPdf, 308.1 kB. 308.1 kB 2019-03-20 10.28
Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan_ansökan inom bygg (pdf).pdfPdf, 213 kB. 213 kB 2019-03-20 10.28
Översiktlig teknisk beskrivning (pdf).pdfPdf, 213.4 kB. 213.4 kB 2019-03-20 10.28

Enskilda avlopp

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gemensam avloppsanläggning 2-5 hushåll_blankett.pdfPdf, 143.4 kB. 143.4 kB 2020-04-17 09.21
Eget omhändertagande av fosformaterial.pdfPdf, 115.6 kB. 115.6 kB 2020-04-17 09.31
Täthetskontroll slamavskiljare.pdfPdf, 258.2 kB. 258.2 kB 2020-04-17 11.31

Hälsoskydd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om bassängbad.pdfPdf, 123.7 kB. 123.7 kB 2019-03-06 14.57
Anmälan om drift av skola.pdfPdf, 167.2 kB. 167.2 kB 2019-03-06 14.57
Anmälan om lokal för hygienisk behandling.pdfPdf, 149.5 kB. 149.5 kB 2019-03-06 14.57
Anmälan om solarium.pdfPdf, 129.8 kB. 129.8 kB 2019-03-06 14.57

Livsmedel

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet.pdfPdf, 292.9 kB. 292.9 kB 2020-01-28 13.51
Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning.pdfPdf, 200 kB. 200 kB 2019-03-06 15.09
Underlag för riskklassning av dricksvattenanläggning.pdfPdf, 139.8 kB. 139.8 kB 2019-03-06 15.09
Upphörande av livsmedelsverksamhet.pdfPdf, 99.2 kB. 99.2 kB 2019-05-13 14.36
Anmälan om misstänkt matförgiftning.pdfPdf, 134.9 kB. 134.9 kB 2019-03-06 15.09

Miljöskydd

Plan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Begäran om planbesked.pdfPdf, 392 kB. 392 kB 2019-03-20 10.32

Renhållning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om kompostering av matavfall.pdfPdf, 124.6 kB. 124.6 kB 2020-01-28 13.35
Ansökan om latrinkompost.pdfPdf, 103.4 kB. 103.4 kB 2020-04-17 09.34
Dispens i hämtning av hushållsavfall - Lysekils kommun.pdfPdf, 106.9 kB. 106.9 kB 2019-07-15 14.08
Dispens i hämtning av hushållsavfall - Munkedal eller Sotenäs kommun.pdfPdf, 106.9 kB. 106.9 kB 2019-07-15 14.08
Förlängt hämtningsintervall för slam.pdfPdf, 91.4 kB. 91.4 kB 2021-05-28 11.55
Ansökan om eget omhändertagande av slam.pdfPdf, 96.9 kB. 96.9 kB 2020-04-17 09.36
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall.pdfPdf, 101.6 kB. 101.6 kB 2020-01-03 14.19

Tobak och e-cigaretter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om försäljningstillstånd.pdfPdf, 180.8 kB. 180.8 kB 2020-01-24 09.18
Bilagor till ansökan om försäljningstillstånd.pdfPdf, 123.6 kB. 123.6 kB 2020-01-24 09.18
Anmälan om förändring.pdfPdf, 146.2 kB. 146.2 kB 2020-01-24 09.23
Avanmälan, upphörande av tillstånd.pdfPdf, 109 kB. 109 kB 2020-01-24 09.23
Anmälan om försäljning av e-cigaretter.pdfPdf, 168.7 kB. 168.7 kB 2020-01-24 09.23
Avanmälan, e-cigaretter.pdfPdf, 108.5 kB. 108.5 kB 2020-01-24 09.24

Trafik och infrastruktur

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Näringsliv och arbete

Kommun och politik

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Blankett_Medborgarförslag 2020.pdfPdf, 140.7 kB. 140.7 kB 2020-05-06 13.05

Dela detta innehåll