Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

E-tjänster och blanketter

E-tjänster och blanketter

Här hittar du Sotenäs kommuns Etjänster och blanketter.

Utbildning och förskola

Omsorg och stöd

Bygga, bo och miljö

Allmänt

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Klagomål.pdf 173.5 kB 2019-03-06 11.49
Ändring_upphörande av verksamhet.pdf 99.2 kB 2019-03-06 11.49

Bygglov

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om bygglov.pdf 615.6 kB 2019-03-20 10.28
Ansökan om bygglov ifyllnadsbar.pdf 378.1 kB 2019-04-26 13.37
Ansökan om förhandsbesked.pdf 427.9 kB 2019-03-20 10.28
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd ifyllnadsbar.pdf 295.2 kB 2019-09-24 08.01
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd.pdf 346 kB 2019-03-20 10.28
Ansökan om lov för skylt_ljusanordning (pdf).pdf 228.2 kB 2019-03-20 10.28
Anmälan om kontrollansvarig.pdf 214.5 kB 2019-03-20 10.28
Anmälan om eldstad_rökkanal.pdf 308.1 kB 2019-03-20 10.28
Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan_ansökan inom bygg (pdf).pdf 213 kB 2019-03-20 10.28
Översiktlig teknisk beskrivning (pdf).pdf 213.4 kB 2019-03-20 10.28

Enskilda avlopp

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gemensam avloppsanläggning 2-5 hushåll_blankett.pdf 143.4 kB 2020-04-17 09.21
Eget omhändertagande av fosformaterial.pdf 115.6 kB 2020-04-17 09.31
Entreprenörsrapport - Markbädd.pdf 232.3 kB 2020-04-17 09.22
Entreprenörsrapport - Infiltration.pdf 202.1 kB 2020-04-17 09.23
Entreprenörsrapport minireningsverk.pdf 92.9 kB 2020-04-17 09.26
Entreprenörsrapport sluten tank.pdf 91.1 kB 2020-04-17 09.30
Täthetskontroll slamavskiljare.pdf 258.2 kB 2020-04-17 11.31

Hälsoskydd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om bassängbad.pdf 123.7 kB 2019-03-06 14.57
Anmälan om drift av skola.pdf 167.2 kB 2019-03-06 14.57
Anmälan om lokal för hygienisk behandling.pdf 149.5 kB 2019-03-06 14.57
Anmälan om solarium.pdf 129.8 kB 2019-03-06 14.57

Livsmedel

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet.pdf 292.9 kB 2020-01-28 13.51
Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning.pdf 200 kB 2019-03-06 15.09
Underlag för riskklassning av dricksvattenanläggning.pdf 139.8 kB 2019-03-06 15.09
Upphörande av livsmedelsverksamhet.pdf 99.2 kB 2019-05-13 14.36
Anmälan om misstänkt matförgiftning.pdf 134.9 kB 2019-03-06 15.09

Miljöskydd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om krossnings- och sorteringsverk.pdf 136 kB 2019-03-06 15.40
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.pdf 149.9 kB 2019-03-06 15.40
Ansökan om att få gräva ned avlidet hästdjur.pdf 110.8 kB 2019-03-06 15.40
Ansökan om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.pdf 159.8 kB 2019-03-06 15.40
Ansökan om spridning av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde.pdf 155.4 kB 2019-03-06 15.40
Ansökan om strandskyddsdispens.pdf 117.2 kB 2019-10-30 13.01
Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk.pdf 111 kB 2019-03-06 15.40
Installation av Cistern.pdf 123 kB 2019-03-06 15.40
Nedgrävning av avlidet sällskapsdjur.pdf 99.2 kB 2019-03-06 15.40
Sanering av förorenad byggnad.pdf 136.7 kB 2019-03-06 15.40
Tillstånd för hållande av djur.pdf 111.9 kB 2019-03-06 15.40
Uppläggning av avfall.pdf 141 kB 2019-03-06 15.40
Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel.pdf 152 kB 2019-03-06 15.40
Anmälan om användning av schaktmassor och avfall för anläggninsändamål.pdf 258.2 kB 2019-01-09 15.31
Gräsklippning_2020_information.pdf 148 kB 2020-02-05 09.45
Anmälan om värmepumpsanläggning.pdf 175.5 kB 2020-05-18 08.34

Plan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Begäran om planbesked.pdf 392 kB 2019-03-20 10.32

Renhållning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om kompostering av matavfall.pdf 124.6 kB 2020-01-28 13.35
Ansökan om latrinkompost.pdf 103.4 kB 2020-04-17 09.34
Dispens i hämtning av hushållsavfall - Lysekils kommun.pdf 106.9 kB 2019-07-15 14.08
Dispens i hämtning av hushållsavfall - Munkedal eller Sotenäs kommun.pdf 106.9 kB 2019-07-15 14.08
Förlängt hämtningsintervall för slam.pdf 91.4 kB 2021-05-28 11.55
Ansökan om eget omhändertagande av slam.pdf 96.9 kB 2020-04-17 09.36
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall.pdf 101.6 kB 2020-01-03 14.19

Tobak och e-cigaretter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om försäljningstillstånd.pdf 180.8 kB 2020-01-24 09.18
Bilagor till ansökan om försäljningstillstånd.pdf 123.6 kB 2020-01-24 09.18
Anmälan om förändring.pdf 146.2 kB 2020-01-24 09.23
Avanmälan, upphörande av tillstånd.pdf 109 kB 2020-01-24 09.23
Anmälan om försäljning av e-cigaretter.pdf 168.7 kB 2020-01-24 09.23
Avanmälan, e-cigaretter.pdf 108.5 kB 2020-01-24 09.24

Trafik och infrastruktur

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Näringsliv och arbete

Kommun och politik

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Blankett_Medborgarförslag 2020.pdf 140.7 kB 2020-05-06 13.05

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial