Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ledningsnät, anslutning till fastighet

2017-01-01 bildades Sotenäs kommun kommunalt VA-anläggningsbolag, Sotenäs Vatten AB vilket blir VA-huvudman och går in som delägare i driftbolaget Västvatten AB.

 

Västvatten AB, som startades 2013, sköter idag de allmänna VA-anläggningarna i Uddevalla, Munkedal och Färgelanda.

 

Alla frågor gällande vatten, avlopp och dagvatten hänvisas till Västvatten AB.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Västvatten AB

info@vastvatten.se

0522 - 63 88 00