Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Vattenskyddsområden

I Sotenäs kommun finns två sjöar som kommunen använder som vattentäkter, de är Tåsteröds stora vatten och Lilla Dale vatten. Runt båda sjöarna finns vattenskyddsföreskrifter som är tänkt att skydda vattentäkterna från föroreningar. Föreskrifterna innebär bland annat att man inte får köra motorbåt på sjöarna och inom delar av vattenskyddsområdena får man inte sprida bekämpningsmedel utan tillstånd från kommunen.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00