Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Eget avlopp

Solblänkande vatten med gräs både i för- och bakgrunden.

Alla avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet räknas som en enskild avloppsanläggning, och dessa anläggningar omfattas av särskilda bestämmelser som finns i miljöbalken. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att utsläpp från avloppsanläggningar sker utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.


Det krävs tillstånd från Miljö- och byggnämnden för att inrätta en avlopps-anläggning. Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Du som fastighetsägare måste även visa att anläggningen uppfyller dagens krav på rening. Uppfyller befintlig anläggning inte dagens krav på rening kan miljönämnden komma att ställa krav på dig som fastighetsägare antingen genom att åtgärda befintlig anläggning eller anlägga en ny.


  1. Planering
  2. Ansökan
  3. Handläggning
  4. Entreprenörsrapport
  5. Tillsyn av enskilda avlopp
  6. Köpa hus med enskilt avlopp


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll