Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Vatten och avlopp

Vatten hälls i ett glas. Iskuber är både i glaset och på bordet som glaset står på.


Granskning av ny vattentjänstplan för Sotenäs kommun

Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga plan för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen innehåller också beskrivningar av åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.


Nedan hittar du granskningshandlingarna:

Ett förslag till vattentjänstplan för Sotenäs kommun skickas ut för granskning under tiden 21 december 2023 – 26 januari 2024. Under granskningen har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter. Efter granskningsperiodens slut kommer kommunen åter bearbeta planen utifrån inkomna synpunkter. Synpunkterna sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande som redovisas i samband med det politiska antagandet av planen.


Maila synpunkter till registrator.kommun@sotenas.se eller via post till: Sotenäs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggenheten, 456 80 Kungshamn


Ange ditt namn, fastighet, adress, mailadress och diarienummer KA-2023-420.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Västvatten AB

info@vastvatten.se

0522 - 63 88 00

 

Vid akuta händelser dygnet runt ring SOS Alarm

 

031 - 703 17 80