Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Översiktsplan och detaljplaner

Utblick från brygga med sjöbod och fiskebåt i solnedgången en vinterdag i Väjern.

Sotenäs kommun är attraktiv för boende och vistelse vilket bland annat avspeglas i ett intensivt och kontinuerligt planeringsarbete. Kommunen tar fram och använder sig av olika dokument som styr, vägleder och rekommenderar hur marken ska användas. I kommunens planering ska allmänna och enskilda intressen vägas samman både när nya områden planeras och när förändringar görs i befintliga områden.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln