Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Vattendirektivet

Vatten är grunden till allt liv och en nödvändighet för ett hållbart samhälle. Vatten är inte vilken vara som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Vi har alla ett ansvar att förvalta det väl för nästkommande generationer. Såväl myndigheter, organisationer, som företag och privatpersoner måste vara med i arbetet för att höja kvaliteten på våra vatten.

 

Vattendirektivet

Sedan år 2000 finns ett EU-direktiv, det så kallade ramdirektivet för vatten. Det kallas också för vattendirektivet eller bara direktivet och förbinder samtliga EU-länder att arbeta på ett gemensamt sätt med vattenfrågor. Samverkan inom vattenförvaltningsarbetet styrs av ett antal lagar, riktlinjer och vägledningar En del dokument är bara rådgivande medan andra är bindande och har förts in i svensk rätt. De utgår alla från att vi har skyldigheter inför kommande generationer att förvalta vattnet väl och att miljöfrågor hanteras bäst om alla berörda medborgare är med.

 

Vattenråd

De dokument som styr vattenförvaltningsarbetet betonar vikten av att allmänheten, det vill säga organisationer, företag, privatpersoner med flera deltar i processen. Vattenråd är ett forum för alla intressenter inom ett avrinningsområde. Där kan man diskutera alla de olika frågor som dyker upp kring vatten. Sotenäs kommun är delaktig i vattenrådet för Bohuskusten, läs mer på Vattenrådets hemsida länkat under "relaterad information".

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Magnus Karlsson

Miljöhandläggare

 

magnus.karlsson@sotenas.se

0523 - 66 47 26

Servicecenter

Miljöstrateg

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial