Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Muddring

Landskapsbild över hav med smal brygga i förgrunden och berg i bakgrunden.

Muddring är en vattenverksamhet som innebär att man tar bort bottenmaterial i en sjö, ett vattendrag eller hav. Man kan muddra genom att spränga, gräva eller suga upp material. Syftet med muddringen kan exempelvis vara att öka vattendjupet för att kunna bygga, få bättre framkomlighet för båtar eller fördjupa en farled eller hamn.


Muddring kräver ofta tre prövningar innan man kan påbörja åtgärden:

  1. dispens från strandskyddet - ansöker du i första hand hos miljönämnden, använd blanketten "Ansökan om strandskyddsdispens" som finns länkad under "relaterad information".
  2. anmälan/tillstånd om vattenverksamhet - anmälan gör du på länsstyrelsens hemsida, se länken under "relaterad information".
  3. anmälan om upplägg av muddermassor görs till miljönämnden, använd blanketten "Uppläggning av avfall" som finns länkad under "relaterad information".


Blanketter

Ansökan om strandskyddsdispens Pdf, 117.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppläggning av avfall Pdf, 141 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Magnus Karlsson

Miljöhandläggare


magnus.karlsson@sotenas.se

0523 - 66 47 26

Rebecka Olsson

Miljöhandläggare


rebecka.olsson@sotenas.se

0523 - 66 40 11