Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Bostadsnära skog

Person klädd i denim och en ryggsäck som går i skogen.

Den tätorts- och bostadsnära vardagsnaturen är värdefull för vårt välbefinnande och för våra möjligheter till rekreation. Naturområden och skog i nära anslutning till boendet är en viktig del för naturupplevelser och friluftsliv. Här ska barn kunna leka, här ska du kunna plocka svamp, rasta hunden eller bara sitta ned på en stubbe en stund.


I Sotenäs kommun finns flera fina tätortsnära skogar. Skogen kan se olika ut, allt från större sammanhängande skogsområden till små trädsamlingar insprängda i ett bostadsområde. Ibland fungerar skogen som barriär mellan en större väg och ett bostadsområde, ibland som vind- och insiktsskydd eller som en skärm mot ”fula” synintryck.


Den kommunala tätorts- och bostadsnära skogen är allmän platsmark, vilket betyder att den är till för alla. Det är inte tillåtet för den enskilde att använda skogen för eget bruk eller att göra upplag för till exempel ved, båtar eller virke. Det är heller inte tillåtet att kompostera avfall och ris på kommunens grönytor. Upplag och kompostering klassas som nedskräpning.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00