Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Livsmedel och hälsa

Närbild på laxfilé med sidosallad.

Sotenäs kommun är värdkommun för den gemensamma Miljöenheten som utför kontroll för våra tre kommuner: Sotenas, Lysekil och Munkedal.


Miljöenheten ska för de samverkande kommunernas räkning bedriva kontroll och prövning inom flera lagstiftningsområden såsom miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel.


Den övergripande strategiska styrningen sker genom Samverkansråd SML som består av kommunstyrelsernas ordförande och oppositionsråd samt kommundirektörerna som träffas två gånger per år.


Den strategiska styrningen sker genom kommundirektörerna som utgör styrgrupp (SML-SG) och som även säkerställer inflytande från berörda kommuner.


Styrning sker enligt värdkommunens styrmodell. Värdkommunen fastställer årlig drift- och investeringsbudget efter samråd med samverkande kommuner.

 

Livsmedel - Vänd dig till miljöenheten om du

  • har synpunkter, klagomål eller frågor om företag som hanterar mat
  • misstänker att du har blivit matförgiftad
  • vill veta hur du ska göra för att starta ett livsmedelsföretag


Hälsoskydd

Inom hälsoskyddsområdet utövar vi tillsyn som syftar till att skydda människors hälsa i bostäder, offentliga eller allmänna lokaler samt lokaler där människor får vård eller behandling.


Miljöenheten arbetar med inomhusmiljöproblem som buller, fukt, mögel, radon, dålig ventilation och för höga eller för låga temperaturer.


Miljöenheten kontrollerar verksamheter där människor får vård eller behandling som tatuerare, frisörer, fotvårdsföretag och solarier. Vi kontrollerar även miljön i skolor och förskolor.


Tillsynsområdena omfattar både förebyggande arbete (egenkontroll) och åtgärder för att undanröja problem.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00