Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Båten och hamnen

Segelbåt ute på vågigt hav.

Vårt hav utanför Sotenäs har en unik natur och ett rikligt djurliv. Här får du råd om hur du kan göra din båtsommar mer miljövänlig. Tänk på att det är förbjudet att tömma ditt toalettavfall i havet.


På sommaren ökar båttrafiken i havet vilket bidrar till ökade utsläpp av förorenade ämnen från båtmotorer, båtbottenfärger, båtvårdsprodukter och toalettavfall.


Nya regler om avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Senast den 1 januari 2024 ska fritidsbåtshamnar som har fler än 25 fritidsbåtar ha en godkänd avfallshanteringsplan samt en mottagningsanordning för avfall.

 

Detta regleras i Transportstyrelsens nya föreskrift om mottagning av avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12). Det finns undantag som regleras i 3 kap. 5a § förordning (1080:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. Ni kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens och Båtunionens hemsidor.

 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän är tillsynsmyndighet och ska godkänna planerna innan årsskiftet.

 

Mall för avfallshanteringsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Vilken motor och vilket bränsle är bäst ur miljösynpunkt?

En äldre tvåtaktsmotor utan direktinsprutning ger mycket höga utsläpp av kolväten, kväveoxid och kolmonoxid.

Det är därför bra för miljön att byta ut en äldre tvåtaktsmotor till en nyare fyrtaktsmotor för att minska miljöpåverkan och samtidigt få högre komfort med lägre ljudnivå, mindre lukt.

Det finns nu också elutombordare i vanliga modeller upp till 15 hk.


Vilken bottenfärg ska jag använda?

Det finns många bottenfärger att välja mellan och alla får inte användas överallt. För biocidfärger, det vill säga färger som innehåller exempelvis kopparoxider gäller i Sotenäs kommun och resten av västkusten för båtar över 200 kg att färgen ska vara märkt med behörighetsklass 3.

"Hard racing färgen" släpper inte partiklar som de andra biocidfärgerna exempelvis de självpolerande färgerna gör och är därför att föredra om man ska använda biocidfärg.

Har man en båt som är bottenmålad med biocidfärg så ska båtbottentvätten alltid genomföras över en spolplatta med rening av tvättvattnet.


Bottenfärger utan biocider är att föredra och fungerar i många fall bra. Det kan exempelvis vara färger som har en sådan ytstruktur att påväxten inte får fäste. Om man ska tvätta båtbotten i borsttvätten på Smögen är det lämpligt att ha en biocidfri hård båtbottenfärg typ hardracing. Dessa kan enkelt målas på gammal biocid båtbottenfärg bara man använder en täckfärg som mellanlager.


Alternativ till bottenfärg - Borsttvätt

Vid Kleven i Smögens hamn finns sedan 2016 en borsttvätt. Den fungerar som en upp och nedvänd biltvätt och tvättar ren båtbotten med upp till fyra veckor gamla havstulpaner.

Under borsttvätten finns en bassäng av fin duk som samlar upp det som tvättats av båtarna.


Förutsättningen för att de ska ge maximal miljönytta är också att båtarna som tvättas inte är bottenmålade. Båtbotten bör vara biocidfri dvs helt utan giftfärg eller vara täckmålad plus ha en hardracing ytterst.


Att ta bort all gammal biocidfärg är en bra metod men det bör ske inomhus med kemisk uppmjukning och skrapning eller blästring, alltid yrkesmässigt med bra skyddsutrustning både för miljön och personal, se separat sida Borttagning av gammal båtbottenfärg.

Under en övergångsperiod 2016-2018 är det även tillåtet att borsttvätta båtar med biocidfärg för att båtägarna ska lära känna borsttvättmetoden. Det får dock inte vara sådan självpolerande färg som släpper i stor mängd vis borsttvätt.


Skrovdukar

Som alternativ till att bottenmåla båten så kan man exempelvis köpa en så kallad skrovduk. Skrovduken kan beskrivas som en kraftigare flytande presenning som placeras på båtplatsen och som man vid angöring kör in över och som då smiter åt mot skrovet vilket begränsar ljusinsläpp och ger en ogynnsam miljö för de organismer som växer på skrovet.


Båtliftar

Det finns även olika formar av båtlyftar som innebär att båten inte är i vattnet annat än när den brukas. Använder man bara båten sporadiskt så kan det även vara ett alternativ att ha den på trailer/båtvagn under den tiden man inte använder båten.


Tvätt av båtbotten på hösten

Ett normalt förfarande är att båtens skrov, när de tas upp på hösten, tvättas av. Oavsett om båten har varit bottenmålade eller ej, så blir det nästan alltid någon form av påväxt. Är båten bottenmålad med bottenfärg så ska båten alltid tvättas över en spolplatta med en för ändamålet anpassad reningsanläggning. Tvätt på annan plats är inte tillåtet enligt Miljöbalken då tvättvattnet innehåller föroreningar som inte ska släppas ut i miljön.


Provtagning av tvättplatser i fritidsbåthamnar med obefintlig eller bristfällig rening har visat på höga halter av bland annat koppar, zink, Irgarol, TBT. Zink, Irgarol och TBT är inte längre tillåtet i bottenfärger, men kan finnas kvar i äldre produkter och på skrov som tidigare målats med dessa ämnen.


Båtavfall

Alla fritidsbåthamnar ska ha en avfallshanteringsplan som tydliggör hur de ska hantera det avfall som uppkommer från båtägare med fasta båtplatser såväl som gästande båtar om gästplatser finns. Det är fritidsbåthamnens ansvar att informera båtägarna om hur hamnen hanterar avfall.


Från och med 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar inom svenskt territorialvatten. Tömning ska ske vid lämplig tömningsanordning, beroende på om båten har en fast eller mobil toalettinstallation. Hanteringen av toalettavfall ska finnas med i fritidsbåthamnens avfallshanteringsplan.


Alla fritidsbåthamnar med båtar som har behov av toalettömning behöver inte ha en egen tömningsanordning utan det kan delas mellan flera hamnar. Toalettavfallet kan lämnas i de hamnar där det finns tömningsstationer för toalettavfall.I Sotenäs finns det tömningsstationer i:


  1. Bovallstrand
  2. Guleskär
  3. Hunnebostrand

Text

Text

Text

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll