Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Blanketter och checklistor

Under relaterad information till höger nås kommunens e-tjänstportal där du kan skicka in ansökan om bygglov, förhandsbesked, anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd (t.ex. attefall, eldstad, konstruktionsändring mm), anmäla kontrollansvarig mm.  

 

I e-tjänsten kan du skicka in din ansökan/anmälan digitalt genom verifiering med mobilt bank-ID. Blanketterna i portalen kan även skrivas ut och fyllas i.

 

Under rubriken Exempelritningar till höger finns exempel på ritningar för bygglov- och anmälningsärenden. Mer information om specifika åtgärder hittar du under rubrikerna i menyn till vänster.


En komplett ansökan eller anmälan går snabbare att handlägga. Under rubriken Checklistor till höger finns checklistor som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan eller anmälan.


En ansökan om bygglov inom detaljplanelagt område prövas mot detaljplanen för det aktuella området. Genom att klicka på Bygga och bo kartan (under rubriken Relaterad information till höger) kan du hitta detaljplanen som din fastighet omfattas av och läsa dig till vad du enligt detaljplanen får göra på just din fastighet.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln

DAVID FRANSSON

Chef Plan- och byggenheten


mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln