Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Vedeldning

 

Biobränslen som till exemplel ved anses vara en förnybara energikälla eftersom det ingår i det naturliga kretsloppet. När biobränslet förbränns frigörs koldioxid, detta tas upp av nya växter och träd inom en överskådlig tid vilket innebär att kretsloppet sluts. Det finns dock nackdelar med eldning, vedeldning bidrar till utsläpp av olika luftföroreningar och kan därigenom bidra till negativ hälsoeffekter samt påverkan på miljön. Hur mycket luftföroreningar som släpps ut beror på hur veden och biobränslet förbränns, detta skiljer sig åt beroende på vilken panna man har och hur den är inställd. 

 

Tips och råd

  • Se till att ha en tillräckligt hög skorsten i förhållande till terräng, vegetation och andra byggnader. Om den är för låg kan röken komma in i byggnader och ha en negativ hälsopåverkan på de som vistas i lokalen
  • Tänk på era grannar. Vid ofullständig vedeldning kan människors hälsa påverkas negativt. Se till att ha en tillräckligt hög skorsten.
  • Om du vill slippa att elda på främst sommarhalvåret så är ett bra alternativ att installera solvärmepaneler. Solvärmepanelerna kan stå för runt 50 % av det årliga tappvarmvattenbehovet och 20 till 30 % av det årliga uppvärmningsbehovet.
  • Att ha en ackumulatortank kopplad till sin biobränslepanna gör att man kan elda med pannan jämnare och värmesystemet blir effektivare och oftast mer miljövänligt. Om du ska kombinera din biobränslepanna med solvärmepaneler så är det viktigt att ackumulatortanken har inbyggd solslinga i sig.
  • Innan du installerar en ny biobränslepanna så är det bra att kontakta en bygglovshandläggare på kommunen för att se vilka regler som gäller för eldning av biobränslen. 

Råd och stöd

Om du vill ha råd och stöd vid införskaffande av ett nytt uppvärmningssystem så kan du kontakta den kommunal energi- och klimatrådgivningen. Råd och stöd kan vara i form av granskning av offerter eller diskussion om hur man ska bygga upp sitt uppvärmningssystem på ett kostnadseffektivt sätt.

Publicerad: 2017-05-19 12.35

Senast ändrad: 2018-08-15 08.09

 

Dela detta innehåll

Pia Bergenholtz

Miljöhandläggare

 

pia.bergenholtz@sotenas.se

0523 - 66 40 32

Hanna Persson

Miljöhandläggare

 

Hanna.Persson@sotenas.se

0523 - 66 40 38

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial