Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Miljönämndens taxor och avgifter

Fyll i en bildbeskrivningstext

Miljönämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt nämndens verksamhet. Det är en grundläggande princip att det är den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar ska betala kostnaderna för samhällets tillsyn. Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, istället för att bekostas med skattemedel.

TIMAVGIFTEN år 2023 ÄR FÖLJANDE:

Livsmedelstillsyn: 1330 kr/tim
Övrig tillsyn: 1080 kr/tim
Uppdragsverksamhet: 710 kr/tim

Timavgiften uppräknas årligen efter löneindex (LÖI)

Här kan du se några räkneexempel 2023:

  • För en restaurang med 6 timmars tillsynstid får årlig kostnad på 7980 kr
  • För ett avloppsärende som tar 8 timmar att handlägga blir avgiften 8640 kr
  • För ett värmepumpsärende som tar 4 timmar att handlägga blir avgiften 4320 kr

Detta är bara exempel på vad avgiften för handläggningen av ditt ärende kan bli. Läs mer om miljönämndens taxor i länkarna i spalten till höger.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll