Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Avfall och återvinning

Bild på ofärgat glasavfall.

 

Samråd avfallsplan

Sotenäs kommun har tillsammans med Lysekils, Munkedals och Tanums kommuner tagit fram ett förslag till gemensam avfallsplan. Samråd pågår 20 mars till 1 maj 2024.

Det övergripande syftet med avfallsplanen är att skapa en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs, material och produkter stannar längre i kretsloppet och det avfall som ändå uppstår ses som en resurs och omhändertas på rätt sätt.

Samråd

Mellan den 20 mars och den 1 maj är förslaget på ny avfallsplan ute på samråd. Då har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter. Alla synpunkter kommer sedan att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med avfallsplanen.

Nedan hittar du samrådshandlingarna:

Avfallsplan 2024 Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum (Samrådsversion) Pdf, 863.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga I Genomförande och styrning Pdf, 508.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga II Styrmedel Pdf, 227.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga III Nulägesbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga IV Nedlagda deponier Pdf, 319.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga V Uppföljning av tidigare avfallsplan Pdf, 453.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga VI Framtidsprognos Pdf, 477.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga VII Miljöbedömning Pdf, 326.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Åtgärdsprogram med prioriterade aktiviteter Pdf, 414.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Maila synpunkter till registrator.kommun@sotenas.se

eller via post till: Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn.

 

Ange ditt namn, adress, mailadress och diarienummer KA-2022-090.

 

Synpunkter ska vara inlämnade senast den 1 maj 2024. 

 

Inkomna synpunkter blir en allmän handling.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll