• 2017-10-11 08.51

    Kommuner utbildar tillsammans

    ”Det här är inget man tackar nej till.” Orden är Louise Janssons, som arbetar som vårdbiträde i Sotenäs kommun, sedan över 17 år tillbaka.

Läs mer på www.sotenas.se