• 2018-06-13 15.51

    Upphandling ramavtal Livsmedel

    Kommunerna som ingår i VästUpp samarbetet upphandlar nu ramavtal för livsmedel. Välkommen att lämna anbud!

Läs mer på www.sotenas.se