• 2018-02-15 10.45

    Hon är ny enhetschef LSS

    Christina Torgnyson är enhetschef LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade) sedan den 1 december förra året i Sotenäs kommun.

Läs mer på www.sotenas.se