• 2018-02-17 12.04

    Stort bidrag till hummeryngel

    Glädjande nyheter! Nu har Sotenäs kommun fått närmare fyra miljoner kronor för att starta ett nätverk mellan forskare och yrkesfiskare och för utsättning av hummeryngel i havet.

Läs mer på www.sotenas.se