• 2018-02-21 12.34

    Tårta till medarbetarna

    Sotenäs kommuns resultat för 2017 uppgår till +10,2 miljoner kronor vilket är 7,7 miljoner bättre än det budgeterade resultatet på 2,5 miljoner.

Läs mer på www.sotenas.se