Karin Gonsén

Skolsköterska Smögens skola Sotenässkolan

Sotenäs gymnasium

 

karin.gonsen@sotenas.se

0523 - 66 42 27