Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Förskola och barnomsorg

Sotenäs förskolor finns på fem orter: Bovallstrand, Hunnebostrand, Väjern, Smögen och Kungshamn.

 

Barnen erbjuds en pedagogisk verksamhet som följer förskolans läroplan. Läroplanen beskriver mål och riktlinjer för verksamheten. Målen anger inriktning på förskolans arbete och därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels det ansvar som vilar på alla som arbetar i förskolan, dels det ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen.

 

I våra förskolor bygger vi verksamheten på leken som är grunden för lyckad inlärning och utveckling. Vårt uppdrag är att lägga grunden för det livslånga lärandet i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik.

Öppettider är mellan kl. 6.15-18.30, men kan variera något på de olika förskolorna.


Utbildningsnämnden har beslutat om mål för verksamheten som följer det systematiska kvalitétsarbetet.

Vi ser barn lyckas

All verksamhet baseras på denna vision och helhetsidé i våra förskolor och skolor i Sotenäs.


Inskolning

En inskolning i förskolan beräknas till cirka två veckor, utifrån barnens behov. När barnen börjar i förskolan är det viktigt att starten sker i lugn takt. Barnet börjar inskolningen tillsammans med förälder och deltar i förskolans olika aktiviteter. När barnet känner sig tryggt ökar vi efterhand barnets närvaro i verksamheten.

 

Stängningsdagar under

vårterminen 2018

Under vårterminen 2018 är förskolan stängd vid två tillfällen för pedagogernas kompetensutbildning och för planering och utvärdering av verksamheten.


Dessa dagar är:

Måndag 12 mars

Måndag 18 juni


Sommaröppet 2018

Under fyra semesterveckor i juli och augusti slår vi samman förskolans och fritids verksamheter och har sommaröppet på en enhet för de familjer som har behov av omsorg. Vartannat år i norra kommundelen och vartannat i söder. 2018 är det förskolan på Smögen som har sommaröppen verksamhet.


Dessa veckor är: Vecka 28-31Publicerad: 2017-03-22 14.07

Senast ändrad: 2018-01-30 13.35

 

Dela detta innehåll

Per svensson

Förvaltningschef

Utbildningsförvaltningen

 

per.svensson@sotenas.se

0523 - 66 46 42

Anita Ekelöf Hansson

Handläggare

 

anita.ekelof@sotenas.se

0523 - 66 46 32

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial