Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Regler och styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar.

 

Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

 

Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden. Styrdokumenten som finns samlade här är beslutade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

 

Föreskrifter och bestämmelser

Allmänna lokala ordningsföreskrifterPDF

FörtöjningsanvisningPDF

Regler för Sotenäs kommuns tomtkö för permanentboendePDF

VA-strategi för Sotenäs kommunPDF


Förtroendevalda

ArvodesreglementePDF

Arvodesreglemente Bilaga 1PDF

Arvodesreglemente Bilaga 2PDF

Arvodesreglemente Bilaga 3 APDF

Arvodesreglemente Bilaga 3 BPDF

Arvodesreglemente Bilaga 4PDF

Arvodesreglemente Bilaga 5PDF

Partistöd Redovisning av kommunalt partistödPDF

Partistöd Blankett för redovisningPDF 

Uppförandekod förtroendevaldaPDF

 

Policy och riktlinjer

DäckpolicyPDF

Inköps- och upphandlingspolicyPDF

KostpolicyPDF

Policy mot muta, bestickning och jävPDF

ResepolicyPDF

Riktlinjer för dokumenthanteringPDF

Riktlinjer för hantering av ärenden för politisk behandlingPDF

Riktlinjer för inköp och upphandlingPDF

Riktlinjer för kommunens fordonPDF

Riktlinjer för markupplåtelser och uteserveringarWord

Riktlinjer för myndighetsutövning för asylsökande ungdomar som blir 18 årPDF

Riktlinjer för telefoniPDF

Riktlinjer för uppvaktning och avtackningPDF

Ordningsregler för kommunens småbåtshamnarPDF

 

 

Reglementen och arbetsordning

Arbetsordning KommunfullmäktigePDF

Arbetsordning RevisorerPDF

Attestreglemente för Sotenäs kommunPDF

Reglemente ArvodePDF

Reglemente ByggnadsnämndenPDF

Reglemente FörnyelseberedningenPDF

Reglemente HälsorådetPDF

Reglemente KommunstyrelsenPDF

Reglemente KrisledningsnämndenPDF

Reglemente Kommunala rådet för tillgänglighetPDF

Reglemente Kommunla pensionärsrådetPDF

Reglemente Miljönämnden i mellersta BohuslänPDF

Reglemente OmsorgsnämndenPDF

Reglemente RevisionPDF

Reglemente UtbildningsnämndenPDF

Reglemente ValnämndenPDF

 

Taxor och avgifter

Taxa markupplåtelse kommunal markWord

Arrendetaxor sjöbod, egen brygga, vattenarrende 2017PDF

Gästhamnstaxa 2017PDF

Taxa 2017 småbåtshamn, landförvaring båt, kran, mastställPDF

Övrigt

Avgift för kopiering och utskrift av allmänna handlingarPDF

Ekonomiska styrprinciper för Sotenäs kommunPDF

Handlingsprogram för en bad och vattensäker kommunPDF

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbetePDF

Strategi för suicidprevention i SotenäsPDF

Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i SotenäsPDF

Strategi mot våldsbejakande extremismPDF

 

Publicerad: 2017-06-08

Senast ändrad: 2017-04-11 11.41

 

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial