Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Upphandling och inköp

Sotenäs kommun är en myndighet och måste därför följa de svenska upphandlings­­lagarna.

 

Sotenäs kommun genomför dels egna upphandlingar för den egna kommun, dels kommun­­­gemen­samma upphandlingar tillsammans med övriga kommuner i norra Bohuslän och Trestad. Det före­kommer också att kommunala bolag deltar i kommunens upphandlingar. Det framgår alltid i upphandlings-dokumenten vilka upphandlande myndig­heter och enheter som deltar i upphandlingen. I upphandlingsdokumenten anges också om en anbuds­­givare kan lämna anbud på hela eller delar av de varor, tjänster och upphandlande parter som deltar i upphandlingen.

 

Upphandlings­­förfarandet är indelat i tre nivåer; upphandling över tröskel­värdet, upphandling under tröskel­­­värdet och direkt­upphandling. Vid upphandling över tröskel­­värdet är kommunen skyldig att annonsera upphandlingen i TED (Tenders Electronic Daily), EU's annonserings­­plats för offentliga upphandlingar. Vid upphandling under tröskel­­värdet är kommunen som regel skyldig att annonsera upphandlingen nationellt i en allmän till­gänglig data­­bas. Sotenäs kommun använder idag opic.com vid nationell annonsering av upphandlingar. Direkt­­upphandling är tillåtet vid inköp och upphandling av lägre värden. Vid direkt­upphandling kan kommunen annonsera ut upphandlingen offentligt, rikta upphandlingen till ett antal möjliga leverantörer, eller göra inköp direkt av en leverantör. Det är kommunens riktlinjer för inköp och upphandling som styr hur direkt­upphandlingen kan gå till.

 

Samtliga upphandlingar som kommunen annonserar ut offentligt hamnar även i kommunens upphandlings­­portal här på hem­­sidan.

 

Upphandlingsportalen

För att bli leverantör till Sotenäs kommun kan du lämna anbud i en upphandling. Du hittar pågående upphandlingar i upphandlings­­­­­­portalen. Portalen är gemensam för kommunerna i norra Bohuslän - Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Tanum och Strömstad. Portalen nås via länk under "relaterad information".


Samarbete med Skatteverket

Sotenäs kommun och Skatteverket har idag ett samarbete för att underlätta för kommunen att säker­­ställa att de bolag som till­delas kontrakt innehar F-skatt samt redovisar och betalar ålagda skatter. Det inne­bär att kommunen, inför beslut om tilldelning av kontrakt och under avtals­­tiden, begär in offentliga uppgifter från Skatteverket avseende skatt­­sedel, moms- och arbets­givar­­­registrering, redovisade arbets­givar­­­avgifter samt eventuella skatte­­skulder.

Publicerad: 2017-03-23 15.53

Senast ändrad: 2018-03-07 08.40

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial