Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Folköl och tobak

Folköl

I Sotenäs kommun är Kommunstyrelsen tillsynsmyndighet för försäljning av folköl. Vid försäljning av folköl ska en anmälan göras till Kommunstyrelsen. Anmälan gäller både vid försäljning i butik och i serveringslokal. Folkölsförsäljning behöver dock inte anmälas om ett gällande serveringstillstånd omfattar starköl, då sådant tillstånd även medger försäljning av folköl.

Med folköl menas öl med en alkoholhalt högre än 2,25 men lägre än 3,5 volymprocent. Folköl får bara säljas till personer över 18 år.

 

Villkor för försäljning

För att få sälja folköl ska lokalen vara godkänd eller registrerad som livsmedelsanläggning. Matvaror ska försäljas eller servering av lagad mat ska ske.

I en butik ska charkvaror, mejeriprodukter, frukt och grönsaker säljas. I en serveringslokal ska minst korv, hamburgare eller smörgås serveras. Det ska finnas en noggrann egentillsyn, över försäljningen, så att verksamheten följer reglerna, ett så kallat Egentillsynsprogram.

Om verksamheten byter ägare, ska en ny anmälan lämnas till Kommunstyrelsen i god tid innan överlåtelsen sker.

 

Kostnader

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen av folköl vilken är

1 000 kronor per år. Om anläggningen byter innehavare, ska en ny anmälan lämnas till Kommunstyrelsen i god tid innan överlåtelsen sker.

Kommunstyrelsen kan ge dig mer information i dessa frågor.


Tobak

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har tillsyn över försäljning av tobak och receptfria läkemedel samt rökfria serveringslokaler.

Alla som ska sälja tobaksvaror till konsumenter ska anmäla försäljningen till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Det viktigaste kravet i tobakslagen är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år. I en butik är det ägaren som ansvarar för att reglerna för tobaksförsäljningen följs och att verksamheten har ett fungerande egenkontrollprogram. Ägaren ska se till att personalen kan reglerna och att fungerande rutiner för kontroll finns.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har även tillsyn över rökfria serveringar. Den 1 juni 2005 infördes rökfria serveringsställen. Rökfria serveringar har snabbt visat sig ge positiva effekter på de anställdas hälsa.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar ut avgift för tillsyn och anmälningar vid försäljning av tobak.

Publicerad: 2017-03-23 14.40

Senast ändrad: 2018-04-20 08.38

 

Dela detta innehåll

Susanne Bergholtz

Överförmyndare

 

susanne.bergholtz@sotenas.se

0721- 43 86 44

servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial