Startsida

Järnålder i Stenehed

Under järnåldern, cirka 2500 år sedan, inträdde en påtaglig klimatförsämring. Det blev nu nödvändigt att stalla upp boskapen vintertid, och om sommaren blev man tvungen att samla foder för lagring. Det kalla och mycket regniga vädret tvingade människorna till nya levnadsvanor. Man övergav sin kringflyttande tillvaro och blev bofast.

Vid gravfältet Stenehed i Munkedals kommun ligger en av landets märkligaste fornlämningar. Omkring en kilometer sydväst om samhället Hällevadsholm, intill ett storslaget järnåldersgravfält med högar, stensättningar, resta stenar, en skeppssättning och en domarring, står nio bautastenar resta på en lång rad. Stenarna, som ursprungligen varit elva eller tolv till antalet, ökar jämt i storlek/höjd från 1,4 meter i norr till 3,3 meter i söder.

Det som gör bautastenarna på Stenehed speciella är hur de har placerats. De står i en lång, något krökt rad där stenarna blir högre och högre i riktning från norr mot söder. Docenten i astronomi Curt Roslund ledde 1980 en undersökning av stenarnas placering i förhållande till solens upp- och nedgång vid sommar och vinter- solståndet. Han kom fram till att stenraden kan ha byggts som en slags astronomisk kalender. Den kan ha använts på ungefär samma sätt som de kända stencirklarna vid Stonehenge i England.

Om man tittar i stenradens riktning kan man vid sommarsolståndet se solen gå ner över Kleveberget cirka två kilometer bort. Kanske har bronsåldersröset där använts som riktmärke. Någon exakt datering av stenraden finns tyvärr inte, eftersom inga arkeologiska
utgrävningar har gjorts. Men gravfält av den här typen brukar oftast dateras till omkring år 400-600.

En helt annan förklaring till stenraden finns i den gamla sägnen om kung Rane och drottning Hud:

Drottningen hade blivit imponerad av den modige kung Rane och ville gärna gifta sig med honom. Kung Rane tackade först ja, men när drottningen och hennes bröllopsfölje kom till Raneborg hade han ångrat sig.

Istället för att förbereda bröllopet hade han ridit ut på jakt. Drottning Hud blev så arg över sveket att hon lät storma och bränna ner hans borg. När hon red bort ifrån de svarta rykande ruinerna ska hon ha sagt:
"Hittills har du kallats Raneborg men hädanefter skall du heta Svarteborg". Kung Rane, som på långt håll sett lågorna från sin brinnande borg, förföljde raskt den flyende drottningen och hämnades genom att låta mörda både henne och hennes följe.

Detta skedde enligt sägnen just på den plats som nuheter Stenehed. Stenraden sägs sedan ha rests till minne av de dödade personerna. Inga arkeologiska utgrävningar har gjorts på själva gravfältet och därför kan vi inte veta säkert vad som gömmer sig under marken.

Källa: Text tagen ur Västarvets"Utgångspunkten"länk till annan webbplats

Lyssna till en berättelse

Vägbeskrivning: Sväng av väg 911 in på Gamla vägen. Efter cirka 200 meter - sväng vänster in på Stenehedsvägen. Kör cirka 400 meter, där finns en P-plats.

Läs mer om i Kulturhäften FornminnenPDF (pdf, 3.8 MB)

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-14

Gravfälten vid Stenehed

Gravfälten vid Stenehed

Position Stenehed - dans- och berättarföreställning 4 sept 2011

Position Stenehed - dans- och berättarföreställning 4 sept 2011

Infotavla Stenehed

Infotavla Stenehed

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-14 | Om webbplatsen